Staňte se profesionálním koučem, začněte měnit životy lidí k lepšímu a vydělávejte si tím, co vás naplňuje!

Ovládněte vedení koučovacího rozhovoru na profesionální úrovni a naučte se vést druhé k trvalým pozitivním změnám!

Představujeme vám ON-LINE výcvik, který změní život nejen vám, ale začne měnit i životy lidí kolem vás:

Intenzivní výcvik koučování

Ucelený výcvik koučování, který vás naučí vše, co potřebujete k tomu, abyste se stali profesionálním koučem.

Začíná již 1. 5. 2024!

 • Komplexní a zároveň velmi intenzivní výcvik obsahující přesně to, co potřebujete pro to, abyste klienta rychle přesunuli z jeho současného stavu do cíle.
 • Obsahuje celou řadu různých druhů a typů koučování, takže po jeho absolvování budete mít k dispozici širokou škálu nástrojů a postupů, které můžete využít k pomoci svým klientům.

Klient vždy chce nejlepší výsledek za co nejkratší dobu a s co nejmenší námahou.

✅  A přesně tohle svému klientovi umožníte, díky absolvování Intenzivního výcviku koučování, zažít.

Koučování je klíčem k odemčení lidského potenciálu. 

Chcete tento klíč vlastnit?

Co absolvováním výcviku získáte?

 

 • Naučíte se různé typy koučovacích modelů od tradičního GROW modelu, přes systemické a narativní koučování, až po skupinové koučování.
 • Komplexní znalosti a dovednosti potřebné k profesionálnímu vedení koučovacích sezení.
 • Celou strukturu koučovacího rozhovoru od navázání spolupráce až po jeho ukončení.
 • Schopnost správného a cíleného kladení otázek, které povedou u vašeho klienta k jinému způsobu přemýšlení nad danou situací a tím i k velkému myšlenkovému posunu v dané oblasti.
 • Nadhled nad celým koučovacím rozhovorem a uvědomění, jak co nejefektivněji vést celý rozhovor, aby vedl k požadovanému naplnění cíle u klienta.
 • Širokou škálu nástrojů a technik, které můžete použít v různých situacích s jednotlivými klienty. 
 • Jistotu a sebedůvěru při vedení celého koučovacího rozhovoru, a to jak díky jasné struktuře, tak pomocí dalších technik.
 • Soubor postupů a otázek použitelných pro každé koučování.
 • Dostatečnou praxi pro vedení individuálních i skupinových koučovacích setkání.

Zde je základní přehled toho, co se v INTENZIVNÍM VÝCVIKU KOUČOVÁNÍ naučíte:

ÚVOD DO KOUČOVÁNÍ

Teoretická část:

 • Co je koučování a jak se odlišuje od jiných přístupů
 • Historie, vývoj a přístupy v koučování
 • Základní předpoklady v koučování
 • Přístupy v koučování
 • Typy a druhy koučování
 • Cíle a jejich stanovování
 • Techniky kladení otázek
 • Typy otázek v koučování, a kdy a jak je používat
 • Základní a pokročilé techniky naslouchání v koučování
 • Způsoby připojování ke klientovi
 • Nastavení mysli během koučování

Praktická část:

 • Příprava na koučovací rozhovor
 • Nastavení spolupráce s klientem
 • Způsoby vedení koučovacího rozhovoru
 • Koučovací model GROW
 • Koučovací model CESTA K CÍLI
 • Kvadranty osvojování nových schopností

SYSTEMICKÉ A ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÉ KOUČOVÁNÍ

Teoretická část:

 • Úvod do systemického přístupu a koučování
 • Historie a filozofické základy systemického přístupu
 • Systemika a systémové vědy
 • Konstruktivismus
 • Kybernetika 1. a 2. Řádu
 • Obecná teorie sociálních systémů
 • Teorie chaosu a emergence
 • Autopoiéza
 • Síla členství
 • Principy koučování zaměřeného na řešení
 • Klíčové kompetence systemického kouče
 • Kvadranty pomoci podle Kurta Ludewiga
 • Model ZEVNITŘ a jeho aplikace v koučování
 • Druhy škál v koučovacím rozhovoru
 • Systemické otázky v koučovacím rozhovoru

Praktická část:

 • Struktura systemického koučovacího rozhovoru
 • Rozšiřování podnětů
 • Práce s metakontextem
 • Výjimky a zdroje
 • Použití jednotlivých škál
 • Identifikace žádosti a definování zakázky
 • Užitečně definovaný cíl
 • Zázračná otázka
 • Konstruování a rozvíjení řešení
 • Dohoda o kontraktu
 • Realizace zakázky
 • Závěrečná intervence
 • Zakončení koučovacího rozhovoru
 • Role kouče, klienta a reflektujícího týmu
 • Reflexe a sebereflexe
 • Zadání třetích stran
 • Nastavení klienta v koučování
 • Překonání složitých situací v koučování

NARATIVNÍ KOUČOVÁNÍ

Teorická část:

 • Narativní přístup a jeho využití v koučování
 • Historie a filozofické základy a principy narativního přístupu
 • Základní předpoklady narativního koučování

Praktická část

 • Dekonstrukce
 • Re-membering
 • Práce s příběhem
 • Externalizace
 • Autorizace
 • Meta-Narace
 • Kniha života

SKUPINOVÉ KOUČOVÁNÍ

Teoretická část:

 • Hlavní rozdíly mezi individuálním a skupinovým koučováním
 • Základní pravidla a principy skupinového koučování
 • Organizující téma skupiny
 • Kompetence kouče při práci se skupinou
 • Skupinová dynamika a energie
 • Typologie osob ve skupině
 • Řešení komplikovaných situací
 • Možná rizika pro kouče a jejich řešení

Praktická část:

 • Vyjednání zadání třetí strany pro skupinu a její členy
 • Nastavení spolupráce se skupinou i jednotlivci
 • Představení zadání
 • Vedení skupinového systemického koučovacího rozhovoru
 • Vedení koučování pomocí Disney strategie
 • Zakončení koučování
 • Zpracování a předání výstupů zadavateli

A k tomu všemu vás bude neustále podporovat, vést v koučování, zajišťovat vám konstruktivní zpětnou vazbu a osobní podporu Jitka Ďuricová, Mezinárodně certifikovaná trenérka NLP a New Code NLP, mentorka, NLP koučka a majitelka společnosti Centrum systemiky a NLP s.r.o.. Jitka s vámi bude aktivně komunikovat a pomáhat vám dosahovat vašich cílů. Její zkušenosti a odborné znalosti v oblasti NLP a koučování vám poskytnou pevný základ pro rozvoj vaší profesní i osobní cesty.

+ NAVÍC získáte bonusy ZDARMA v hodnotě 14 997 Kč/625 EUR:

Webinář: Základy NLP

Základní informace o Neuro-lingvistickém programování, na čem je založené a jakým způsobem funguje. Také se naučíte NLP principy, které vám pomohou zorientovat se v životních situacích a mnoho dalších informací.

Webinář: Psychologie prodeje pro kouče

Komplexní povědomí o psychologii prodeje a praktických dovednostech k úspěšnému prodeji vašich služeb a produktů.

E-book: Tajemství úspěšných koučů: Jak rozjet svůj koučovací byznys

Praktický průvodce pro začínající kouče při zahájení profesionální koučovací kariéry.

Jak bude výcvik probíhat?

 

 • Před začátkem výcviku obdržíte detailní materiálypřístup do členské sekce, kde jsou připravena videa s veškerým obsahem.
 • Budeme se scházet živě on-line na 6 pravidelných setkání přes Zoom videokonferenci, každé setkání je v délce 3 hodiny, které slouží pro praktikování technik a zodpovídání dotazů.
 • Týden před začátkem každého setkání se vám otevře přístup v členské sekci, kde jsou předtočená videa s teorií i praktickými ukázkami, pro nastudování do každého setkání.
 • Techniky je možné studovat buď podle připraveného a dopředu zaslaného harmonogramu nebo samostatně na základě vlastního uvážení.
 • Dostanete přístup do FB skupiny i na Whats App, ve kterých jsou pouze účastníci tohoto běhu výcviku a jsou zde uložená případné záznamy z videokonference, videa, návody, rady, tipy a praktické zkušenosti od lektora výcviku.
 • Během výcviku budete dostávat domácí úkoly, které vedou k procvičování jednotlivých probíraných oblastí.
 • Termíny setkání jsou vždy v úterý od 17:00 - 20:00 v datumech:
 • 7. 5. 2024
 • 14. 5. 2024
 • 21. 5. 2024
 • 11. 6. 2024
 • 18. 6. 2024
 • 25. 6. 2024

Podmínky certifikace:

 • Obhajoba nahrávky koučovacího rozhovoru v délce 60 minut. Proces certifikace je volitelný. Tuto nahrávku poté zašlete lektorce Jitce Ďuricové, která provede její vyhodnocení.

Úspěšným splněním certifikace získáte:

 • Mezinárodní certifikát na pozici Kouče od Centrum systemika a NLP s.r.o. pod záštitnou Czech NLP and Coaching Association.

V čem je tento výcvik odlišný od ostatních koučovacích výcviků?

 

Tento komplexní výcvik koučování se od ostatních odlišuje tím, že vás seznámí najednou s několika různými druhy a typy koučovánínaučí vás všechny potřebné dovednosti pro práci kouče.

Poznáte celou řadu koučovacích přístupů, které používají někdy shodné a někdy odlišné přístupy a techniky. Po absolvování výcviku budete mít k dispozici mnoho nástrojů a postupů, kterými můžete pomoci klientovi v dosažení jeho cílů a vizí.

Představte si, že díky Intenzivnímu výcviku koučování:

Naučíte se koučovat na úrovni profesionálního kouče

Změníte život váš i vašich klientů

Budete pomáhat lidem plnit cíle a sny

Začnete dělat práci, která vás bude naplňovat

Budete moc pracovat odkudkoliv a kdykoliv

Získáte volnost plánovat svůj den podle sebe

Výcvik koučování vám dá znalosti a dovednosti potřebné k profesionálnímu provádění koučovacích rozhovorů, strukturu od navázání spolupráce až po ukončení koučovacího rozhovoru. Navíc se seznámíte s celou řadou různých druhů a typů koučování, které můžete v koučování využívat dle situace.

Poraďte si hravě za jakýchkoliv okolností...

Jste připraveni na to stát se profeionálním koučem?

ANO, chci získat Intenzivní výcvik koučování s bonusy zdarma, který mi pomůže stát se profesionálním koučem.

Intenzivní výcvik koučování zahrnuje:

 • Komplexní znalosti a dovednosti potřebné k profesionálnímu vedení koučovacích sezení.
 • 6 setkání formou videokonferencí přes Zoom
 • 18 hodin společného koučování, procvičování a zpětných vazeb
 • Doživotní přístup k 20+ hodin videí a videozáznamů z celého výcviku do naší členské sekce
 • Různé typy koučovacích modelů od tradičního GROW modelu, přes systemické a narativní koučování, až po skupinové koučování.
 • 1 mezinárodní cerifikát na pozici Kouč
 • Přístup k uzavřené FB skupině, kde obdržíte řadu doplňujících materiálů a odkazů
 • Kompletní materiály v elektronické podobě
 • Neustálá komunikace s lektorem, která probíhá přes videokonferenci,
 • FB skupinu, WhatsApp nebo individuálně přes messenger či telefon
 • Osobně vede Ing. Jitka Ďuricová – mezinárodně certifikovaný trenér NLP a New Code NLP s více než 10 letou praxí ve vedení výcviků NLP Practitioner, NLP New Code Practitioner a NLP Master Practitioner

+ Bonusy:

Webinář: Základy NLP

Základní informace o Neuro-lingvistickém programování, na čem je založené a jakým způsobem funguje. Také se naučíte NLP principy, které vám pomohou zorientovat se v životních situacích a mnoho dalších informací.

Webinář: Psychologie prodeje pro kouče

Komplexní povědomí o psychologii prodeje a praktických dovednostech k úspěšnému prodeji vašich služeb a produktů.

E-book: Tajemství úspěšných koučů: Jak rozjet svůj koučovací byznys

Praktický průvodce pro začínající kouče při zahájení profesionální koučovací kariéry.

Nezapomeňte použít slevový kód!

(Stačí když u 'Shrnutí objednávky' zaškrtněte políčko 'Mám slevový kód', slevový kód vložíte do políčka a klikněte na tlačítko 'Uplatnit'.)

Honí se vám teď hlavou nějaké otázky nebo pochybnosti a stále se ještě rozhodujete?

Nenechte se tím zastavit! 

Zde jsou často kladené otázky:

Jak bude Intenzivní výcvik koučování probíhat?

Před začátkem výcviku obdržíte detailní materiály a přístup do členské sekce, kde jsou připravena videa s veškerým obsahem. Budeme se pravidelně setkávat na 6 video konferencích, kde projdeme všechny vaše dotazy, hlavně zde budete procvičovat a dostávat zpětnou vazbu. Stanete se součástí komunity na WhatsApp a FB. V případě dalších dotazů bude vždy k dispozici lektorka výcviku, Jitka Ďuricová.

V jaké podobě obdržím materiály?

Materiály obdržíte v elektronické podobě a ve formě videí. Videa jsou uložena v členské sekci, do které dostanete přístup před začátkem výcviku.

Budu mít možnost koučování procvičovat a dostávat zpětnou vazbu?

Ano, budeme se společně setkávat na pravidelné bázi přes videokonferenci a koučování budete procvičovat v praxi. Vyzkoušíte si jak roli kouče, tak koučovaného, což vás posune v obou směrech. Lektorka vám bude dávat zpětnou vazbu a zároveň během videokonference můžete pokládat případné dotazy.

Obsahuje výcvik jen nahraná videa nebo se potkáme "naživo"?

Určitě se potkáme "naživo", a to formou videokonference. Jedná se celkem o 6 společných setkání přes aplikaci Zoom, které budou probíhat v úterý od 17:00h - 20:00h v termínu: 7., 14. a 21.5. a dále 11.,18. a 25.6. 2024.

Je výcvik zakončen certifikátem?

Ano, úspěšní absolventi získají mezinárodní certifikát na pozici Kouče od Centrum systemiky a NLP s.r.o. pod záštitnou Czech NLP and Coaching Association.

Obsahuje cena výcviku certifikaci?

Ano, cena výcviku zahrnuje certifikaci.

Jak bude probíhat certifikace?

Po dokončení výcviku budete vytvářet hodinovou nahrávku koučování s klientem. Tuto nahrávku poté zašlete lektorce Jitce Ďuricové, která provede její vyhodnocení.

Kdo jsou lektoři výcviku?

Lektorem celého výcviku je Ing. Jitka Ďuricová.

Na jak dlouho budu mít videa z výcviku k dispozici?

K výcviku budete mít neomezený přístup. Můžete se k němu tedy kdykoliv vrátit a jednotlivé lekce si projít znova.

Je to časově náročné?

Výcvik můžete studovat kdykoliv a odkudkoliv, jelikož bude probíhat on-line formou přednahraných videí v naší členské sekci. Dále se budete účastnit videokonferencí, které budou probíhat vždy v úterý přes aplikaci Zoom od 17:00h - 20:00h v termínu: 7., 14. a 21. 5. a dále 11., 18. a 25. 6. 2024, kde budeme procvičovat jednotlivé techniky. Pokud nebudete mít možnost se některého z on-line setkání zúčastnit, záznamy jednotlivých videokonferencí budou vždy uloženy do FB skupiny a můžete záznam shlédnout kdykoliv jindy. Absolventi se také většinou domlouvaní mezi sebou na procvičení techniky v jiný termín. Nemusíte se tedy obávat, že vám něco unikne.

Je možné platit v EUR či jiné měně?

Je možné platit v CZK i v EUR, v jiné měně platba není bohužel možná.

Doufáme, že jsme vám odpověděli na všechny vaše otázky. Pokud máte ještě nějaké další, neváhejte nám napsat na info@systemika-nlp.cz. Jsme tady pro vás!